ซอฟต์แวร์ ประยุกต์ มีกี่ประเภท และเราสามารถทำอะไรได้บ้าง